Onze activiteiten

ijzer en vuur

De vereniging ijvert om bedreigde ambachten (smeden, bronsgieten koperdrijven, zilversmeden ...) in ere te houden. Ze willen niet alleen dit stukje materieel en immaterieel erfgoed levend houden maar het ook nieuw leven in te blazen met de noden en mogelijkheden van nu.

Ze pro­beren te sensibilliseren, initiëren, ontdekken en op te leiden door mid­del van workshops, demonstraties, opleidingen, sta­ges, excursies, ...