Over ons

Michel Mouton

Wie is IJzer en Vuur?

IJzer en Vuur is opgericht door Michel Mouton, een man met een ongelooflijke passie voor metaal en vuur. Hij is meester over het vuur en wou dit doorgeven. 
Sinds haar oprichting in april 2005 is IJzer en Vuur ! vzw met een mobiel atelier actief in de drie Belgische gewesten maar onze karavaan van ijzer en vuur trekt geregeld ook richting de ons omringende landen om er te sensibiliseren, initiëren, opleiden of laten ontdekken.
IJzer en Vuur ! vzw is officieel een tweetalige (NL- Fr), en in de praktijk meertalige organisatie, met zetel in de Brusselse regio.
We zijn fier op ons werk van de voorbije jaren: meer dan 1000 personen hebben reeds kennis gemaakt met de kracht van het vuur, wat neerkomt op meer dan 30.000 uren vorming.

We blazen oude ambachten nieuw leven in!

Smeden, bronsgieten, koperdrijven, zilversmeden …: onze vereniging ijvert ervoor technieken waar vuur en metaal onafscheidelijk met elkaar verbonden maar anderzijds ook met uitsterven bedreigd zijn, levend en actueel te houden. Kunstambachten opwaarderen, eeuwenoude kennis en kunde doorgeven en het materieel en immaterieel erfgoed dat daarmee verbonden is in de kijker stellen om het een nieuw elan te geven, aangepast aan de noden en mogelijkheden van onze tijd. Er is aandacht voor de beperkte reserves aan grondstoffen op onze aarde, daarom stellen we activiteiten voor waar recyclage van oude metalen het centrale thema is. Onze maatstaf is een absoluut respect voor de mens, man of vrouw, en een echte bezorgdheid voor natuur en milieu.

Via lezingen brengen we het oeroude verhaal van de alchemie tussen ijzer en vuur opnieuw tot leven.

We organiseren tentoonstellingen, samen met onze partners, om het brede publiek warm te maken voor het werk van hedendaagse metaalkunstenaars/kunstambachtslieden uit binnen- en buitenland.

Zin om ook eens zelf de handen uit de mouwen te steken?

Tijdens onze workshops, demonstraties en stages krijg je de kans je de oeroude basishandelingen eigen te maken en net als je voorganger enkele duizenden jaren geleden vol trots je eerste eigenhandig getekend, gesmeed, gedreven, gehamerd, gegoten… voorwerp met je ogen te koesteren.
Voor wie professioneel aan de slag is of gebeten is door de microbe, organiseren we opleidingen en kortlopende vervolmakings- en specialisatiecursussen.

Zoek je in uw bedrijf een teambuildingactiviteiten?

Een initiatiedag waar het hele team samenwerkt